PLAUŠIENA IR POPIERIUS


Tolesniuose skyriuose apžvelgiami skirtingi plaušienos ir popieriaus gamybos proceso etapai ir aprašomas su jais susijęs dujų panaudojimas.

Pramonė