Sauga ir aplinka

SAUGA IR APLINKA


ELME MESSER LIT MISIJA

MISIJA:

Mūsų pagrindinė veikla yra plataus spektro techninių ir medicininių dujų, maisto ir specialiųjų dujų bei dujų pritaikymo įvairiose pramonės šakose gamyba ir tiekimas, taip pat techninė pagalba eksploatuojant.

MŪSŲ STRATEGINIS TIKSLAS – TĘSTINIS BENDROVĖS AUGIMAS

Kuriant ir nuolat gerinant patikimo, aukštos kokybės produktų tiekėjo, atitinkančio vartotojų poreikius ir reikalavimus, įvaizdį, asmeniškai atsakingą už pagamintų gaminių saugą visais valdymo lygiais, nuo užsakymo gavimo iki produktų tiekimo.

„Elme Messer LIT“ pramoninių, medicininių ir maisto dujų kokybės, ekologijos, darbuotojų sveikatos ir saugos politika yra pagrįsta bendrovių „BLRT Grupp“ ir „MESSER Group“ misija ir strateginiais tikslais

MŪSŲ VERTYBĖS

  • Stiprinti klientų, darbuotojų, akcininkų, tiekėjų, investuotojų ir visuomenės pasitikėjimą mūsų įmone, žinoti ir suprasti jų norus ir poreikius. Taip pat sistemingai vertinti ir kelti jų pasitenkinimo lygį.
  • Kaip susijusių procesų sistema, valdyti savo veiklą, išteklius ir riziką, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gamybos, profesinės sveikatos ir ekologijos srityse.
  • Nustatyti asmeninę atsakomybę už tikslų įgyvendinimą, nereikalingų išlaidų ir poveikio aplinkai sumažinimą, saugių darbo sąlygų sudarymą ir galimo pavojaus vengimą bei saugaus produkto kūrimo rizikos valdymą.
  • Reguliariai analizuoti ir vertinti savo valdymo sistemos efektyvumą, pagrįstą ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, taip pat EN ISO / IEC 17020 ir Geros medicininių dujų gamybos ir paskirstymo praktikos reikalavimais, ir pagerinti jos efektyvumą.
  • Sukurti kiekvieno darbuotojo kompetencijos ir darbo kultūros augimo aplinką ir vykdyti įstatymų, reglamentų ir valdymo sistemos reikalavimus.
  • Priimti sprendimus remiantis logine analize, gamybos, ekologijos ir darbo aplinkos parametrų stebėjimo ir matavimo rezultatais.
  • Palaikyti naudingus ryšius su klientais, tiekėjais, partneriais ir steigėjais, laikydamiesi valdymo sistemos reikalavimų ir įgyvendindami steigėjų strateginius tikslus.
Sauga ir aplinka