SPALVOTAS METALAS


Tolesniuose skyriuose aprašomi skirtingi aliuminio, švino ir vario gamybos, taip pat metalų terminio apdorojimo proceso etapai, ir aprašomi su jais susiję dujų panaudojimo būdai. Be procesui reikalingų dujų, „Messer“ jus informuos, kokiu būdu jums gali pagelbėti su modernizavimu, pertvarkymu ar procesų optimizavimu, remiantis ilgamete patirtimi ir nuolat tobulinamais mūsų ekspertais.

Pramonė