„ELME MESSER GAAS“ APLINKOSAUGOS GAIRĖS


„ELME MESSER GAAS“ laikosi aplinkosaugos gairių, kurias įmonė sukūrė kaip savo verslo pagrindą:

„ELME MESSER GAAS“ aplinkosaugos tikslai

 • nustatyti esminį savo verslo veiklos poveikį aplinkai ir išsikelti tikslus nuolat gerinti jos suderinamumą su aplinka.
 • mažinti produkcijos ir paslaugų poveikį aplinkai.
 • stengtis užkirsti kelią aplinkos taršai.
 • mažti atliekų susidarymą ir remti taršos prevencijos programas.
 • numatyti veiklos principus, procesus, procedūras ir išteklius aplinkos apsaugos gairių įgyvendinimui, atsižvelgiant į geriausias turimas technologijas.
 • skatinti darbuotojus elgtis ekologiškai ir darbe, ir namuose.
 • skatinti nuolatinį atliekų mažinimą
 • atitikti ar viršyti galiojančių aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus.
 • prieš statant naujus ar modifikuojant esamus įrenginius, atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
 • stengtis atvirai ir sąžiningai bendrauti su visomis suinteresuotosiomis šalimis
 • sumažinti energijos suvartojimą ir, kur įmanoma, pakartotinai naudoti medžiagas ekonomiškai pagrįstu būdu.