„ELME MESSER GAAS“ APLINKOSAUGOS GAIRĖS


„ELME MESSER GAAS“ laikosi aplinkosaugos gairių, kurias įmonė sukūrė kaip savo verslo pagrindą:

„ELME MESSER GAAS“ aplinkosaugos tikslai

 • nustati esminį savo verslo veiklos poveikį aplinkai ir išsikelti tikslus nuolat gerinti jos suderinamumą su aplinka.
 • sumažinti gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai.
 • stengtis užkirsti kelią aplinkos taršai.
 • sumažti atliekų susidarymą ir remti taršos prevencijos programas.
 • pateikti veiklos principus, procesus, procedūras ir išteklius aplinkos apsaugos gairėms įgyvendinti, atsižvelgiant į geriausias turimas technologijas.
 • skatinti darbuotojus elgtis ekologiškai ir darbe, ir namuose.
 • skatinti nuolatinį atliekų mažinimo tobulinimą.
 • atitikti ar viršyti galiojančių aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus.
 • prieš statydami naujus ar modifikuodami esamus įrenginius, atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
 • stenkitis atvirai ir sąžiningai bendrauti su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir kaimynais.
 • sumažinti energijos suvartojimą ir, kur įmanoma, pakartotinai naudoti medžiagas ekonomiškai pagrįstu būdu.