GUMA IR PLASTIKAS


Tolesniuose skyriuose aprašomi skirtingi gumos ir plastiko gamybos proceso etapai ir aprašomas su jais susijęs dujų panaudojimas.

Pramonė