KONDENSATO AUŠINIMAS


PROCESO APRAŠYMAS

Daugelyje gamybos įmonių naudojamos pramoninės dujos, tokios kaip azotas, deguonis, anglies dioksidas ar argonas, kurios laikomos šaltai, suskystintomis formomis. Prieš naudojimą būtina išgarinti ir pašildyti dujas, dėl to paprastai prarandamas šaltnešio kiekis. „EcoVap“ garintuve naudojama energija: įmontuota į šaldymo sistemos grįžtamąją liniją, ji perduoda suskystintųjų dujų šaltą energiją tiesiai į cirkuliuojantį aušinimo skystį. Rezultatas – efektyvus energijos vartojimas ir mažesnės energijos sąnaudos. Aušinimo sistemos veikia ekologiškai ir efektyviai, kai suskystintos dujos aušinamos iš „EcoVap“ garintuvo.

DUJŲ PRITAIKYMAS

Jei gamybos procese reikia dujų, jų nepraleidžia pro įprastą oro garintuvą, kuris šaltį tiekia į aplinkos orą, o praeina pro „EcoVap“ garintuvą. Suskystintoms dujoms išgarinti reikalinga energija pašalinama iš aušinimo skysčio ir taip atvėsinama, taip palengvinant šaldymo sistemą. Ledo ir rūko susidarymas oro garintuvuose nebevyksta, o reikiamų dujų temperatūra visada yra pastovi, nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų.

MESSER SPRENDIMAI

„Messer“ siūlo ekspertų, turinčių atitinkamos patirties, komandą įgyvendinti šį proceso tobulinimą kartu su mūsų klientais.

Mes juos lydime nuo projektavimo etapo iki pat įdiegimo jūsų gamykloje. Be to, bandymus galima atlikti greitai ir ekonomiškai, naudojant esamą įrangos fondą.

  1. Skystas azotas
  2. „EcoVap“ garintuvas
  3. Aušinimo skystis (pvz., Vanduo)
  4. Aušintuvas
  5. Aušinimo skysčio srautas, šaltas
  6. Šalčio panaudojimas
  7. Aušinimo skysčio grįžimas, šiltas
  8. Dujų panaudojimas
  9. Azotas dujinis
Pramonė